Welkom bij Levent Group, Amsterdam


Met haar ruime ervaring is Levent Group deskundige op het gebied van veiligheidszaken (risicomanagement, security management). Vanuit Amsterdam werken wij aan projecten in binnen- en buitenland, waarbij wij zijn gespecialiseerd in verschillende disciplines, die op hun beurt zijn onderverdeeld in de volgende bedrijfstakken: Levent Investigations, Levent Risk Control en Levent Screenen. In al haar werkzaamheden streeft Levent Group ernaar op een zo efficiƫnt en integer mogelijke wijze het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau te behalen.

Ministerie Veiligheid en Justitie

Licentie


Particulier onderzoeksbureau Levent Group B.V. heeft een licentie van het ministerie van Justitie (POB 1041) en is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), reg. no. m1319590. Het CBP houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen, onder meer op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Tenzij hiervoor een vrijstelling geldt, moet het gebruik van persoonsgegevens bij het CBP worden gemeld. Het kader voor de uitvoering van deze taak is in de Wbp vastgelegd, die betrekking heeft op alle gebruik van persoonsgegevens, van het verzamelen tot en met het vernietigen ervan.

Geïnteresseerd?

Bel: +31(0)88-9876010

Deskundige, betrouwbare en onafhankelijke beveiligingsadviezen.

Wij zijn gespecialiseerd in het doen van dreigings-, kwetsbaarheids- en impactanalyses.